Mikropočítač micro:bit v robotoch Ring:bit car V2.0, :MOVE mini MK2, Smart Cutebot V2.0, AlphaBot2, KitiBot 2WD, micro:Maqueen, Tiny:bit a v súpravách Basic Kit, Smart Home Kit, Smart Science IoT Kit a Grove

Zdravím priateľov robotiky a programovania, ktorých nadchol výučbový mikropočítač micro:bit a ním ovládané roboty a súpravy. Na tejto stránke nájdete zaujímavé programy a rady ako sa dajú micro:bit, uvedené roboty a súpravy využiť v praxi.

Všetky programy nachádzajúce sa na tejto internetovej stránke boli vytvorené vo verzii V2 platformy Microsoft MakeCode.

Create your website at WordPress.com
Začíname