Design a site like this with WordPress.com
Začíname

Mikropočítač micro:bit v robotoch Ring:bit car, :MOVE mini, Smart Cutebot, AlphaBot, KitiBot, micro:Maqueen a v súpravách Basic, Smart Home, Smart Science IoT a Grove

Zdravím priateľov robotiky a programovania, ktorých nadchol výučbový mikropočítač micro:bit a ním ovládané roboty a súpravy. Na tejto stránke nájdete zaujímavé programy a rady ako sa dá micro:bit spolu s uvedenými robotmi a súpravami využiť v praxi.

Všetky programy nachádzajúce sa na tejto internetovej stránke sú určené pre verziu V1.5 mikropočítača micro:bit a boli vytvorené vo verzii V2 platformy Microsoft MakeCode.

Advertisement